1848 Voenno-statisticheskoe_obozrenie_Rossyskoi_imperii 07 Kurlyandiya